Parning 2023

26.09.2023

Vi planerar en parning i slutet på 2023. Ljungbookens Felicia kommer att paras med Sneppelundens Figo
Se särskild rubrik för löpande information

valpar på väg